jedeme v tom spolu
 

ČESMAD BOHEMIA Provozuje Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA

  

Elektronické mýto

Mýto na nové dálnice nevydělá
Dostavět dálniční síť, abychom konečně měli spojení s našimi sousedy, je bezesporu nutné a urgentní. Stejně tak mnoho miliard bude potřeba na údržbu a opravu silniční infrastruktury již postavené. V současné době na tyto účely přináší výběr mýtného od nákladních vozidel více než osm miliard korun ročně. Mohlo by situaci zlepšit rozšíření mýtného na silnice nižších tříd?
Vzhledem k nutnosti dodržet evropské pravidlo, kdy výše mýtného musí odrážet náklady na vybudování zpoplatněné infrastruktury, nízké frekvenci pohybu nákladních vozidel a nákladnosti celého systému lze sotva počítat s výnosy převyšujícími řádově jednotky miliard korun. Naopak je velmi pravděpodobné, že rozšíření mýtného na okresní silnice bude ještě dotováno z peněz vybraných na dálnicích a rychlostních komunikacích. A to vše za cenu výrazného zvýšení nákladů lokálního zásobování a služeb, potažmo tedy zdražení života místním obyvatelům.
Při pohledu na zdroje financí Státního fondu dopravní infrastruktury musíme konstatovat, že zcela nedostatečný je zde podíl z výnosu spotřební daně z uhlovodíkových paliv a maziv, který činí 9,1 %, což znamená příjem kolem 7,5 miliardy korun ročně. Ve srovnání s jinými vyspělými státy nedosahuje ani poloviny. Jediným řešením, které by lépe a dlouhodobě zajistilo financování výstavby a údržby silniční infrastruktury, je navýšení tohoto podílu alespoň na 20 - 30 %.
Je zřejmé, že peníze takto převedené do SFDI by pak chyběly ve státním rozpočtu jinde. Značnou část by však mohlo doplnit snížení spotřební daně na naftu. Po jejím neuváženém zvýšení v roce 2010 má Česká republika pátou nejdražší naftu v Evropě. Od tankování v ČR proto upustila nejen tranzitující vozidla, ale v zahraničí kupují pohonné hmoty i české kamiony. Smutným výsledkem tak je, že stát přichází ročně o zhruba 8 miliard korun. Jejich vrácení do rozpočtu snížením spotřební daně o cca 2 Kč by bylo daleko snazší a pro naše hospodářství prospěšnější, nežli budování dalšího nákladného mýtného systému.

Na základě zadání ČESMAD Bohemia byla zpracována CDV v.v.i. studie „Objíždění mýtných úseků“. Cílem studie vylo ověřit ve dvou náhodně vybraných lokalitách zda dopravci provozující zejména těžká nákladní vozidla a návěso