jedeme v tom spolu
 

ČESMAD BOHEMIA Provozuje Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA

  

Ekonomika

Zde naleznete Nákladové indexy ČESMAD BOHEMIA, což jsou čtvrtletně procentuálně vyjadřované změny v celkových hladinách nákladů spojených s provozem jízdní soupravy v MKD. Nevyjadřují absolutní hodnoty nákladů nebo jejich složek, jejich cílem je prezentovat trendy ve vývoji nákladů, samozřejmě s ohledem na váhy jednotlivých nákladových položek. Indexy se sledují ve dvou rovinách – podle jednotlivých položek a podle přepravních relací. Použitá metodika společnosti NEA umožňuje stanovit dostatečně obecná čísla a navíc je porovnat se stejně zpracovanými indexy v Holandsku.