jedeme v tom spolu
 

ČESMAD BOHEMIA Provozuje Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA

  

Vítáme Vás na stránkách www.jedemevtomspolu.cz.

V roce 2006 přišlo Sdružení ČESMAD BOHEMIA se stejnojmenným projektem, jehož hlavním cílem bylo zlepšit image silniční dopravy. Prvním nejviditelnějším krokem byla billboardová kampaň, jejímž hlavním sdělením bylo, že kamiony zde nejezdí pro zábavu, ale zajišťují nepostradatelné služby pro společnost. Následovala vysvětlující kampaň v tisku vyvracející různé mýty o silniční dopravě a korigující některá zažitá klišé. V tomto úsilí budeme pokračovat i nadále. V současné době se můžete setkat s kampaní upozorňující na důležitost výběru kvalitního autobusu pro přepravu dětí na školní akce a volnočasové aktivity.

 Aby vaše děti dorazily bezpečně


Školní výlet, cesta na plavání, návštěva divadelního představení, lyžařský zájezd - při této příležitosti skoro vždy slýcháme: „ Děti, zítra je sraz u autobusu před školou.“
Přestože všechny statistiky říkají, že nejbezpečnější cesta po silnici je autobusem, lze i málo pravděpodobná rizika spojená s tímto druhem dopravy ještě snížit. Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA sleduje velmi pečlivě situaci v hromadné dopravě osob na silnici. Za posledních dvacet let se vozový park autobusů změnil ještě radikálněji než u osobních automobilů. Výrobci téměř revolučně zvýšili bezpečnostní standardy autobusů všech kategorií. Stejně tak technologický pokrok a konkurence dramaticky pozdvihl kulturu cestování. Dospělí cestující si to přesně uvědomují a umí si zjednat služby na té nejvyšší úrovni. To bohužel neplatí pro nejmenší a nejzranitelnější pasažéry, kterými mohou být i vaše děti.
Mnoho škol a výchovných zařízení se potýká se složitou finanční situací a současně také nechce zbytečně zatěžovat rozpočty rodičů svých žáků. Někdy se ovšem šetří na nepravém místě, například při volbě autobusového dopravce, kdy jediným kritériem je cena nabídnuté dopravy. Doslova kvůli několika korunám tak děti mohou být vystaveny zvýšenému riziku dopravní nehody, o ochuzení o komfortní cestování nemluvě. ČESMAD BOHEMIA se proto rozhodl oslovit širokou veřejnost a především rodiče školáků, aby více zaměřovali svou pozornost na kvalitu sjednané autobusové dopravy. Má každé dítě svou sedačku? Prošel autobus úspěšně technickou kontrolou? Jsou pojištěni cestující i zavazadla? Jsou řidiči řádně proškoleni u seriózní organizace? Zahrnuje plán cesty bezpečnostní a hygienické přestávky? Není řidič brigádník, ale skutečný zodpovědný profesionál?

Nebojte se položit podobné dotazy. Připravili jsme pro vás Desatero otázek, na které byste se neměli stydět zeptat, než pošlete své děti na cestu autobusem. Máme stejný zájem jako vy, aby i děti cestovaly v pohodlí a nejbezpečnějším možným způsobem.

Ing. Martin Špryňar
generální tajemník Sdružení ČESMAD BOHEMIA

Desatero otázek, na které byste se neměli stydět zeptat, než pošlete své děti na cestu autobusem

1) Bude mít u delších jízd každé dítě svou sedačku, nebo se vtěsnají místo dvou dospělých tři malí?
2) Je k dispozici plán cesty zohledňující pravidla řízení a odpočinku řidičů a také dětské fyziologické potřeby?
3) Má autobus vezoucí děti v zimním období předepsanou a kvalitní zimní výbavu?
4) Procházejí řidiči v pravidelných ročních intervalech kvalitním školením u důvěryhodné organizace a má řidič platný profesní a řidičský průkaz?
5) Je řidič zaměstnanec dopravní firmy, nebo se jedná o brigádníka, který možná právě přišel z pracovní směny od jiného dopravce?
6) Prošel autobus předepsanou technickou kontrolou a potvrzuje vnitřek i vnějšek autobusu pečlivou údržbu?
7) Je dopravce v případě neočekávané poruchy schopen zajistit náhradní vozidlo?
8) Garantuje dopravce odpovědnost za případné škody na zdraví i zavazadlech?
9) Má dopravce platné oprávnění k podnikání v osobní silniční dopravě?
10) Má najatá dopravní firma funkční internetové stránky? Potvrzují její důvěryhodnost reference nebo její historie?

 

Všechny materiály ke kampani můžete stáhnout zde:   desatero, leták A4, plakát A3